Lop_ky_nang_chup_anh.jpg

Lớp đào tạo giúp các học viên hiểu rõ những kiến thức cơ bản về chụp ảnh, nắm vững và thực hành các thao tác khi chụp ảnh. Đây là hoạt động đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng mềm cho CB.CNV Khu Phức Hợp, hướng đến tác phong chuyên nghiệp trong đón tiếp khách, ghi hình ảnh làm tư liệu tại các sự kiện diễn ra tại đơn vị.