Với mục tiêu trang bị thêm kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ, trong hai ngày từ 17 và 18/6/2023, tại KLH Koun Mom (Campuchia) đã tổ chức lớp hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ Tài chính- Kế toán (TC-KT) đúng quy định của Luật Thuế, Luật Kế toán tại Campuchia cho hơn 20 CBNV làm công tác TC-KT thuộc 3 Công ty LumPhat, Andong Meas và Daunpenh.

THACO-2-1

Phụ trách hướng dẫn, chị Thạch Thị Ngọc Trinh -Trưởng bộ phận kế toán Thuế KLH Snuol đã phổ biến một số quy định cơ bản về thuế giá trị gia tăng; thuế thu nhập cá nhân; thuế nhà thầu; thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu. Hướng dẫn sử dụng hóa đơn, chứng từ, kê khai báo cáo thuế đúng quy định trong quá trình làm việc thực tế mang lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp.

THACO-1

Ông Phan Bá Cường-Phó TGĐ KLH Koun Mom cho biết: Công tác đào tạo, bồi dưỡng luôn được Ban lãnh đạo KLH Koun Mom, KLH Snoul đặc biệt quan tâm và tạo điều kiện cho các CBNV làm nghiệp vụ TC-KT có thể tiếp cận được lượng kiến thức cần thiết nhằm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực TC-KT giỏi chuyên môn, có năng lực quản trị để tham mưu cho lãnh đạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, đồng thời phát triển trở thành Lãnh đạo trong tương lai.

Thông qua lớp hướng dẫn này các CBNV được cung cấp các thông tin hữu ích để thực hiện tốt các chính sách thuế, nâng cao ý thức chấp hành tốt chính sách, pháp luật về Thuế tại Campuchia. Đồng thời thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh đúng với quy định pháp luật góp phần vào sự phát triển bền vững của Công ty