TCKT2.jpg

Chương trình đào tạo nhằm nâng cao kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ như mời ngân hàng trình bày các phương thức thanh toán quốc tế; Hướng dẫn hạch toán kế toán theo thông tư 200; Cách khắc phục những sai sót khi lập báo cáo tài chính hàng tháng; Phân tích báo cáo tài chính, phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại showroom; Cách xác định nhu cầu vốn hoạt động tại đơn vị; Cập nhật các văn bản về thuế và kế toán mới nhất áp dụng trong năm 2015 và đào tạo bổ sung các kỹ năng mềm như kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng xây dựng mục tiêu, kỹ năng thuyết trình trước đám đông. Kết thúc chương trình đào tạo, tất cả các học viên phải làm báo cáo thu hoạch gởi về khu vực và tổng công ty.

TCKT dao tao 1a.jpg

TCKT3.jpg