ky_thuat.jpg

Tham dự khóa học, các học viên được các giảng viên giới thiệu về các đặc điểm, tính năng mới được trang bị trên sản phẩm Mazda 3 All New và các thao tác kỹ thuật vận hành phù hợp với sản phẩm và máy chuẩn đoán. Bên cạnh đó, các học viên sẽ được hướng dẫn tận tình trực tiếp trên xe cũng như thảo luận các tình huống có thể xảy ra trên thực tế để vận dụng thiết thực trong công việc hàng ngày.