morning_1.jpg

Nằm trong kế hoạch đầu tư phương tiện phục vụ hoạt động kinh doanh năm 2015, Tập đoàn Mai Linh đã tin tưởng và lựa chọn Thaco là đối tác uy tín lâu năm cung cấp sản phẩm Kia Morning cho các đơn vị trực thuộc trên toàn quốc. Ngày 15/5 tại TP Thanh Hóa, đại diện khối kinh doanh xe Du lịch THACO KVBB -  ông Lại Quang Huy đã bàn giao lô 40 xe Kia Morning cho ông Hồ Hữu Thiết – GĐ Mai Linh Thanh Hóa. Tiếp đó, ngày 16/5 Giám đốc Hồ Quốc Cường đã đại diện công ty Mai Linh Hà Tĩnh nhận bàn giao 20 xe Kia Morning trong tổng số 40 xe dự kiến hoàn tất trong quý II/2015.

morning_2.jpg