Hoi_nghi_ky_su.jpg

Đến tham dự hội nghị có ông Phạm Văn Tài - Phó Tổng giám đốc Thaco, PGS.TS Phạm Xuân Mai - Cố vấn Khoa học Công nghệ và Đào tạo và hơn 63 kỹ sư thuộc Khối cơ khí.

Thông qua các báo cáo tham luận, Hội nghị đã cùng nhìn nhận các bất cập hiện có, nhận diện nguyên nhân, và rút ra bài học kinh nghiệm. Đồng thời, Hội nghị cũng nhằm đánh giá vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ kỹ sư để đề ra những giải pháp cụ thể và phù hợp nhằm kiện toàn và hoàn thiện đội ngũ kỹ sư phục vụ cho nhu cầu phát triển sản xuất thời kỳ mới.

Được biết, Hội nghị Kỹ sư khối Cơ khí năm 2014 sẽ mở đầu cho các chương trình Hội nghị kỹ sư của các đơn vị và Khu Phức Hợp trong thời gian sắp tới.