dao tao kiem soat chat luong (3).jpg

dao tao kiem soat chat luong (1).jpg

Khóa tập huấn bao gồm các nội dung: Giới thiệu Quy chuẩn, Tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan tới việc kiểm tra chất lượng kỹ thuật sản xuất, lắp ráp xe ô tô tại Việt Nam; Thử nghiệm khí thải xe cơ giới; kiểm tra đột xuất, hậu kiểm và kiểm tra sự phù hợp của sản phẩm; Thử nghiệm an toàn đối với ô tô và linh kiện; Hệ thống kiểm soát chất lượng; Kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng của Cục Đăng kiểm Việt Nam; Giới thiệu Thiết bị kiểm tra chất lượng xuất xưởng; Thực tập vận hành thiết bị kiểm tra tại doanh nghiệp. Kết thúc khóa học, học viên đã làm bài kiểm tra tổng kết kiến thức và chất lượng khóa học. 

dao tao kiem soat chat luong (2).jpg

dao tao kiem soat chat luong (4).jpg