Ngày 25/9, Khối Sản xuất - THACO AUTO tổ chức khóa đào tạo “Phương pháp phân tích hiệu suất dây chuyền và hiệu suất làm việc tại từng công đoạn sản xuất” cho 80 nhân sự là quản lý, chuyên viên của các công ty, đơn vị trực thuộc.

1920x1280

Khóa đào tạo do ông Lê Đắc Trình - Phó Giám đốc Sản xuất nhà máy THACO MAZDA giảng dạy, với các nội dung chính: Cách phân tích, đánh giá, tối ưu hóa hiệu suất dây chuyền thiết bị thông qua phương pháp cân bằng chuyền và phương pháp phân tích công việc tạo ra giá trị trong từng công đoạn sản xuất nhằm loại bỏ thời gian các công việc lãng phí hay công việc trung gian nhưng không tạo ra giá trị. Bên cạnh đó, học viên được hướng dẫn, thực hành phân tích chỉ số công nghiệp IE (Industrial Engineering), chi tiết tiêu chuẩn của mỗi công việc S.O.S (Standard Operation Sheet) và cách thực hiện thực tế trên các biểu mẫu đã áp dụng tại nhà máy THACO MAZDA…

THACO 1

Khóa học giúp học viên nâng cao kỹ năng phân tích, đánh giá, tính toán hiệu quả công việc ở từng công đoạn sản xuất, loại bỏ lãng phí, giảm bớt các việc làm không tạo ra giá trị, trên cơ sở đó phân bổ nhân sự phù hợp tại các dây chuyền; đồng thời tích cực sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm gia tăng năng suất và hiệu quả làm việc.