Trong hai ngày 14 và 18/7, THACO INDUSTRIES phối hợp với Trường Cao đẳng THACO tổ chức khóa đào tạo phương pháp 5 Whys cho 90 học viên là quản lý, chuyên viên của các công ty, đơn vị trực thuộc.

THACO 2

Khóa đào tạo tập trung vào những nội dung chính: Nguyên tắc, phương pháp tối ưu để giải quyết vấn đề một cách khoa học; cách phát hiện vấn đề từ các góc nhìn khác nhau; điều tra hiện trạng bằng phương pháp đặt câu hỏi liên tục để tìm ra nguyên nhân cốt lõi của sự việc; vận dụng phương pháp 5 Whys giải quyết các vấn đề trong thực tiễn…

5 Whys là phương pháp đặt nhiều câu hỏi “tại sao” liên tiếp nhau để kiểm tra một vấn đề, sự việc cho đến khi xác định được nguyên nhân gốc rễ, từ đó đưa ra giải pháp khắc phục, ngăn chặn sự việc tái diễn.

THACO 1

Qua khóa đào tạo, các học viên nắm vững cách vận dụng phương pháp 5 Whys vào thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của các nhà máy, đơn vị để nhanh chóng tìm ra nguyên nhân, khoanh vùng phạm vi ảnh hưởng, kịp thời xử lý khi có sự việc, sự cố phát sinh, góp phần tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả công việc.