Trong hai ngày 05 và 07/7, THACO INDUSTRIES phối hợp với Trường Cao đẳng THACO tổ chức khóa đào tạo Nhận thức và đánh giá nội bộ các yêu cầu của Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 cho hơn 50 nhân sự là quản lý, chuyên viên của các công ty, đơn vị trực thuộc.

1920x1280

Khóa đào tạo tập trung vào các nội dung: Tổng quan về tiêu chuẩn ISO 14001:2015; mục đích, phạm vi và các kỹ năng đánh giá nội bộ về môi trường; các nguyên tắc thu thập bằng chứng khách quan, phù hợp theo yêu cầu của hệ thống quản lý môi trường; cách lập kế hoạch và báo cáo kết quả đánh giá…

ISO 14001:2015 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường áp dụng cho mọi ngành nghề, mọi loại hình quy mô doanh nghiệp, được ban hành bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO). Đây là cơ sở để các doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý môi trường hoàn chỉnh, theo dõi đánh giá vấn đề môi trường một cách hiệu quả, tối ưu nguồn lực, tiết kiệm chi phí.

THACO 1

Qua khóa đào tạo, các học viên nắm vững các kiến thức và kỹ năng vận dụng yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001:2015 vào việc xây dựng hệ thống quản lý môi trường tại công ty, đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đánh giá nội bộ, theo dõi, kiểm soát các yếu tố gây ô nhiễm, đảm bảo tuân thủ quy định về môi trường.