DAO TAO THANH TOAN QUOC TE (1).jpg

Các học viên tham gia khóa đào tạo được bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – Phụ trách thanh toán quốc tế ngân hàng BNP Paribas truyền đạt các nội dung: Tổng quan về hệ thống ngân hàng Việt Nam; Tìm hiểu về Incorterms; Hợp đồng ngoại thương; Các điều kiện liên quan đến thanh toán quốc tế; Các điều kiện bảo hiểm hàng hóa; Các hình thức thanh toán quốc tế; Phương thức thanh toán quốc tế tín dụng chứng từ. Giảng viên cũng đã dành thời gian chia sẻ với học viên về những vướng mắc thường gặp trong tác nghiệp giữa ngân hàng và đơn vị, đồng thời ghi nhận ý kiến phản hồi của THACO về chất lượng dịch vụ ngân hàng.

DAO TAO THANH TOAN QUOC TE (2).jpg

Thông qua khóa đào tạo, đội ngũ nhân sự THACO được lĩnh hội những thông tin, kiến thức bổ ích và thiết thực để bổ sung, hoàn thiện nghiệp vụ chuyên môn, nâng cao hiệu quả tác nghiệp về tài chính kế toán.

DAO TAO THANH TOAN QUOC TE (3).jpg