IMG_1926.jpg

Tham dự khóa đào tạo, các học viên được chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trong việc kiểm tra và thực hiện đúng quy trình công nghệ, kỹ thuật và chất lượng sản phẩm. Kết thúc khóa học, các học viên sẽ thực hiện bài kiểm tra đánh giá và nhận chứng nhận từ Cục Đăng Kiểm Việt Nam.

IMG_1934.jpg