image0031.jpg

Tham dự khóa đào tạo có 21 kỹ thuật viên sửa chữa chung xe du lịch đã có chứng nhận K - Step 1 và K- Step 2 chưa qua tham gia khóa đào tạo gầm. Qua khóa học, các kỹ thuật viên được củng cố và nâng cao kiến thức về hệ thống thuộc gầm xe như A/T, 4WD, ESP, MDPS và giúp kỹ thuật viên đọc hiểu cẩm nang sửa chữa, phân tích sơ đồ mạch điện, đồng thời nâng cao kỹ năng vận dụng máy GDS, Gscan nâng cao kỹ năng tay nghề, nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.