Trong 2 ngày 17 và 18/5/2014, Ban đào tạo VPQT KVNB tổ chức lớp Đào tạo giảng viên cho lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KVNB. Với các nội dung: thiết kế khóa học, kỹ năng dẫn giảng… bên cạnh đó khóa học cũng đã cung cấp kiến thức và kỹ năng giúp các học viên áp dụng trong hoạt động đào tạo và giảng dạy nghiệp vụ chuyên môn khác.

Khoa_dao_tao_giang_vien_KVNB_1.jpg

Khoa_dao_tao_giang_vien_KVNB_2.jpg