Từ ngày 18 - 20/04/2014 tại VPTQ TP.HCM, Ban đào tạo VPTQ phối hợp với Công ty Dịch vụ và giải pháp TUV Rheinland Việt Nam tổ chức lớp Đào tạo Giảng viên cho hơn 25 cán bộ là các giảng viên nội bộ, giảng viên trường cao đẳng nghề Chu Lai-Trường Hải, cán bộ chuyên trách đào tạo của Thaco. Với các nội dung: thiết kế khóa học, kỹ năng dẫn giảng…, bên cạnh đó khóa học cũng đã cung cấp kiến thức và kỹ năng giúp các học viên áp dụng trong hoạt động đào tạo và giảng dạy nghiệp vụ chuyên môn khác.

DT_giang_vien_VPTQ.jpg