_MG_2177-edit.jpg
 
Đây là những CBNV điển hình tiên tiến thực hiện tốt phong trào gương “Người tốt việc tốt” bao gồm 06 nhân sự thuộc phòng Dịch vụ Bảo vệ là anh Lê Hồng Vũ, anh Phạm Thành Đồng, anh Phan Thanh Tú, anh Nguyễn Phương Nam, anh Huỳnh Công Thành, anh Huỳnh Hồng Vũ; 03 nhân sự phòng Dịch vụ Giữ xe là anh Lê Bảo Trúc, anh Nguyễn Thành Tài, anh Trần Hoài Nam và 03 nhân sự phòng Dịch vụ Vệ sinh - Giúp việc nhà là chị Trần Ngọc Giàu, chị Hoàng Thị Hương, chị Nguyễn Thị Mỹ Hiền. Các CBNV này đã trao trả lại tài sản như điện thoại, ví tiền, túi xách bị đánh rơi cho đồng nghiệp, khách hàng đang làm việc cũng như sinh sống tại Khu đô thị Sala. Ông Huỳnh Hữu Cảnh – Giám đốc công ty TNHH Dịch vụ Quản lý Bất động sản Sala đã trao bằng khen và quà của công ty cho 12 nhân sự trên. 
 
Ngoài các tấm gương trên được ghi nhận và biểu dương, thời gian qua, Công ty TNHH Dịch vụ Quản lý Bất động sản Sala thường xuyên tích cực ghi nhận và có hình thức biểu dương, khen thưởng các cá nhân có hành động tốt; đồng thời, góp phần nâng cao hình ảnh CBNV, xây dựng môi trường làm việc văn hóa, thuận tiện thể hiện đúng đặc trưng văn hóa công ty và lan tỏa các giá trị tốt đẹp ra cộng đồng.