dao-tao-tien.jpg

Tham dự lễ khai mạc có ông Cao Quang Đại - Vụ trưởng vụ Kỹ năng nghề, ông Inagawa - Chuyên gia Cơ quan hợp tác quốc tế thuộc Hiệp hội phát triển năng lực nghề Nhật Bản, đại diện Thaco có ông Phạm Văn Tài - Phó Tổng giám đốc và Thầy Phan Tiềm - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Chu Lai - Trường Hải. Khóa bồi dưỡng nhằm nâng cao phương pháp đánh giá kỹ năng nghề Tiện cho 10 học viên đến các Trường Nghề thuộc khu vực Nam Trung bộ, đồng thời là cơ sở để thành lập Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề Tiện tại Trường Cao đẳng Nghề Chu Lai - Trường Hải cho khu vực Nam Trung bộ. Đợt đánh giá nghề Tiện đầu tiên dự kiến được tổ chức vào tháng 6/2014.