NGHIEP VU BAO VE.jpg

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ được diễn ra trong tháng 5 và tháng 6/2017 gồm 4 lớp, dành cho hơn 160 học viên, với các nội dung: lý thuyết cơ bản dành cho nhân sự bảo vệ mới tuyển dụng; lý thuyết nâng cao dành cho lực lượng bảo vệ đã qua huấn luyện nghiệp vụ; huấn luyện võ thuật cơ bản dành cho nhân sự bảo vệ chưa được huấn luyện võ thuật nội bộ; huấn luyện võ thuật nâng cao dành cho đối tượng đã được huấn luyện võ thuật nội bộ.

NGHIEP VU BAO VE 3.jpg

Lớp học đầu tiên là lớp Lý thuyết cơ bản được tổ chức cho 75 học viên, gồm các nội dung: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng bảo vệ cơ quan doanh nghiệp (CQDN); Công tác xây dựng phong trào và xây dựng “Doanh nghiệp an toàn về ANTT”; Công tác bảo vệ CQDN và công tác tổ chức tuần tra canh gác; Các kiến thức pháp luật trong công tác của lực lượng bảo vệ CQDN; Kỹ năng xử lý những tình huống thường gặp trong công tác bảo vệ CQDN.

NGHIEP VU BAO VE 2.jpg

Ông Phạm Văn Tài - P. Tổng Giám đốc thường trực THACO nhấn mạnh: các học viên cần phải tham gia với tinh thần nghiêm túc, chăm chỉ và nỗ lực học tập, rèn luyện để lĩnh hội nhiều kiến thức, kỹ năng bổ ích hỗ trợ công việc cũng như phát triển công tác bảo vệ ANTT tại KPH.