KY THUAT DONG(1).jpg

KY THUAT DONG(2).jpg

Tham gia khóa học, học viên sẽ được đào tạo lý thuyết và thực hành tại các xưởng dịch vụ trong 3 tháng. Với 315 giờ lý thuyết, học viên sẽ được cung cấp kiến thức căn bản về nghề đồng ô tô bao gồm: cơ khí đại cương, vẽ kỹ thuật, kỹ thuật điện, kỹ thuật đo và lấy dấu, kỹ thuật nguội, hàn cơ khí, kỹ thuật gò và sửa chữa các chi tiết dạng tấm.

KY THUAT DONG(3).jpg

Trong 1,5 tháng thực hành tại các xưởng, học viên sẽ được hướng dẫn và áp dụng lý thuyết đã học, được giải đáp những thắc mắc trong quá trình thực tập. Sau khóa học, học viên sẽ trải qua kỳ thi kiểm tra trình độ, tay nghề. Những học viên đủ điều kiện tốt nghiệp, vượt qua kỳ thi tốt nghiệp sẽ được Trường Cao đẳng nghề Chu Lai – Trường Hải cấp chứng chỉ sơ cấp kỹ thuật Đồng và được bố trí việc tại các showroom trên hệ thống xưởng tại khu vực.