khai giang (3).jpg

Lớp liên kết đào tạo liên thông hệ đại học vừa học vừa làm được Trường CĐN tổ chức hàng năm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho CB.CNV đang làm việc tại KPH được học tập nâng cao trình độ, kiến thức. Năm học 2017-2018 sẽ đào tạo trình độ từ cao đẳng trở lên ở các ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử, công nghệ kỹ thuật cơ khí. Phát biểu tại buổi lễ, Phó TGĐ Thái Duy Hùng cho biết việc đào tạo cho CB.CNV có trình độ đại học và trên đại học là mục tiêu lâu dài nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của THACO và xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cho đất nước. Phó TGĐ yêu cầu 2 trường kết hợp xây dựng các giáo trình giảng dạy phù hợp thực tiễn và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn hội nhập.

khai giang (7).jpg

Trong thời gian tới, Trường CĐN Chu Lai – Trường Hải sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng mềm cho đội ngũ CB.CNV đang làm việc tại KPH theo chương trình của trường và liên kết với các trường đại học lớn trên toàn quốc.

khai giang (2).jpg