anh-hoi-thi1.jpg

Với các nội dung thi: Trắc nghiệm lý thuyết, thực hành kỹ năng cơ bản và bảo dưỡng định kỳ, đã có 6 KTV xuất sắc nhất được lựa chọn tham dự vòng chung kết là: Bùi Anh Hưng (Kia Hải Phòng), Ngô Xuân Diệu (Mazda Vinh), Trần Văn Bắc (Kia Long Biên), Vũ Anh Huy (Mazda Phú Thọ), Hà Viết Học (Kia Bạch Đằng) và Lê Văn Chung (Mazda Thanh Hóa).

anh-hoi-thi4.jpg

Hội thi tay nghề Thaco 2015 là cuộc thi nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ CB.CNV Dịch vụ nâng cao kiến thức, kỹ năng để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn, đồng thời tìm kiếm, phát hiện những tài năng để có định hướng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Vòng thi loại được tổ chức tại 2 khu vực sẽ lựa chọn ra 16 KTV xuất sắc nhất vào vòng chung kết sẽ được tổ chức vào ngày 27 & 28/11/2015 tại Trường CĐ nghề Chu Lai - Trường Hải. 

anh-hoi-thi5.jpg