Chương trình do ông Đặng Công Trực, thành viên BKS, ông Đỗ Hoài Nam - Phó phòng hành chính VPTQ và ông Nguyễn Xuân Đại - Phó phòng CNTT trực tiếp hướng dẫn, giải đáp thắc mắc. 

dao-tao-resized.jpg

Phần mềm quản trị hành chính được phòng CNTT thiết kế và xây dựng chạy online trên nền web. Trên nền tảng tách số liệu từng khoản mục chi phí hành chính từ phần mềm kế toán Bravo. Phần mềm sẽ giúp các đơn vị kiểm soát, phân tích, báo cáo chi phí hành chính kịp thời trên toàn hệ thống. Hỗ trợ phòng hành chính tổng công ty quản lý và lưu trữ các quy định hành chính hiệu quả hơn.