PCCC-(1).jpg

Chương trình đã giúp CB.CNV nắm những kiến thức cơ bản về phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn; những kỹ năng cần thiết tự bảo vệ và xử lý sự cố khi có cháy, nổ xảy ra cũng như cách sử dụng các thiết bị PCCC… 

PCCC-(2).jpg

Chương trình nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức và hiểu biết về phòng cháy chữa cháy, góp phần hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

PCCC-(3).jpg