PCCC KPH (2).jpg

Tham gia khóa huấn luyện, học viên đã được trang bị các kiến thức cơ bản về cháy nổ, phòng cháy chữa cháy trong sử dụng điện và các thiết bị sản xuất, quy trình xử lý một vụ cháy, cách thức sử dụng các công cụ, phương tiện chữa cháy hiện có, hướng dẫn tự thoát nạn và cứu người bị nạn trong đám cháy; đồng thời được thực hành về xử lý thông tin hệ thống báo cháy và diễn tập xử lý sự cố khi có đám cháy xảy ra.

PCCC KPH (1).jpg

Khóa tập huấn cũng góp phần nâng cao ý thức cảnh giác và tinh thần trách nhiệm của CB.CNV trong công tác phòng cháy chữa cháy, bảo vệ tính mạng người lao động và tài sản của Công ty.

PCCC KPH (3).jpg