HUAN LUYEN VE SINH - HUE (4).jpg

Buổi đào tạo gồm 3 nội dung chính: Thông tin số liệu về các vụ tai nạn lao động ở nước ta trong thời gian qua; Nhận diện, đánh giá các nguy cơ, rủi ro xảy ra tai nạn lao động (TNLĐ) đối với một số công việc trong ngành cơ khí động lực và kỹ thuật… chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến TNLĐ, tìm ra những giải pháp để hạn chế, giảm thiểu tối đa các vụ TNLĐ và thiệt hại do nó gây ra.

HUAN LUYEN VE SINH - HUE (3).jpg

Bên cạnh đó, học viên cũng được tìm hiểu về vấn đề an toàn về sinh lao động, để từ đó có cách nhìn nhận, đánh giá tình hình, hậu quả, nguyên nhân mất an toàn vệ sinh lao động và tìm biện pháp phòng tránh. Buổi đào tạo được đài truyền hình địa phương ghi hình và phát lại nhằm tuyên truyền về An toàn lao động, Vệ sinh lao động để hưởng ứng tháng an toàn vệ sinh lao động.

HUAN LUYEN VE SINH - HUE (5).jpg