AN TOAN LAO DONG (2).jpg

Nội dung đào tạo gồm 3 phần chính là giới thiệu hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động; nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động và kiến thức tổng quan về thiết bị máy móc, quy trình làm việc an toàn. Viêc học lý thuyết cùng với thực hành đã giúp học viên tiếp thu hiệu quả kiến thức và vận dụng linh hoạt trong thực tế công việc tại đơn vị. 

AN TOAN LAO DONG (1).jpg

Kết thúc khóa đào tạo, giảng viên đã giải thích chi tiết các vấn đề thắc mắc của học viên và tổ chức làm bài kiểm tra.