HOP PC.jpg

hop PC (3).jpg

Trong buổi họp, PC Miền đã nêu thực trạng kinh doanh tại các Miền, kết quả thực hiện được trong tháng 5/2017 cũng như kế hoạch hoạt động tháng 6 và quý III/2017. Các Giám Đốc PC miền đã nêu lên những khó khăn, bất cập và đề xuất giải pháp đến VPĐH PC và Ban Tổng Giám Đốc Công ty, mong muốn nâng cao hơn nữa hoạt động kinh doanh xe du lịch, hướng đến thực hiện được kế hoạch mà BLĐ TCT đã đề ra. Trong buổi họp, TGĐ Nguyễn Hùng Minh cũng đã có những phát biểu chỉ đạo và định hướng hoạt động kinh doanh xe du lịch, trong đó nhấn mạnh cần chú trọng hơn nữa hoạt động về nhân sự, đặc biệt là bán hàng và dịch vụ phụ tùng.

hop PC (1).jpg