quan tri tinh gon (1).jpg

Tại cuộc họp, đại diện Khối bán lẻ đã giới thiệu về Hệ thống quản trị khối bán lẻ ô tô, và mục tiêu áp dụng tâm thế và quản trị tinh gọn cho các chi nhánh tỉnh thành; Ban lãnh đạo KPH đã chia sẻ những kinh nghiệm về mô hình quản trị, kinh nghiệm triển khai chương trình Tâm thế và quản trị tinh gọn đã được áp dụng tại các nhà máy, từ đây đề xuất cách thức triển khai quản trị tinh gọn cho hệ thống showroom. 

quan tri tinh gon (2).jpg

Cũng trong chuyến đi lần này, ban LĐ khối bán lẻ cũng đã đi tham quan, quan sát hoạt động sản xuất tại nhà máy để có cái nhìn thực tế, phục vụ tốt cho hoạt động kinh doanh tại đơn vị.

quan tri tinh gon (4).jpg

HINH THAM QUAN.jpg