BRAVO 7 (2).jpg

Cuộc họp trình bày hoạt động quản trị DVPT xe thương mại, nêu ra những bất cập, khó khăn trong việc sử dụng phần mềm Baravo 7 trong báo cáo; trình bày tổng quan hệ thống thông tin quản trị, hướng dẫn báo giá dịch vụ sửa chữa. Tại cuộc họp, ông Bùi Văn Chủng - Phó Tổng Giám đốc dịch vụ phụ tùng Công ty CV đã đưa ra chỉ đạo, theo đó, báo giá sửa chữa theo đặc thù vùng, thị trường để gia sức cạnh tranh. Phân công nhân sự theo dõi thực hiện, đánh giá hiệu quả làm việc tại xưởng và xây dựng tác phong làm việc công nghiệp cho kỹ thuật viên.

BRAVO 7 (4).jpg