Hop_chuyen_de_1.jpg

Tại cuộc họp, ông Mai Phước Nghê – Giám đốc Khối kinh doanh xe thương mại đã trình bày định hướng kế hoạch kinh doanh xe thương mại năm 2015 với những thông tin cập nhật về tình hình thị trường, mục tiêu doanh số, những yêu cầu bứt thiết đặt ra cho công tác kinh doanh, marketing trong bối cảnh thị trường có nhiều chuyển biến hiện nay. Trên cơ sở định hướng kế hoạch của Khối, các khu vực đã xây dựng kế hoạch kinh doanh, đồng thời thảo luận các giải pháp để hoàn thành tốt các mục tiêu đặt ra đối với từng dòng xe, từng phân khúc tải trọng ở từng thị trường cụ thể. Những bất cập, tồn tại trong công tác marketing, nghiên cứu thị trường, tác nghiệp đặt hàng, sản xuất, bàn giao xe, chăm sóc khách hàng,... cũng được chỉ rõ và đi sâu thảo luận để đưa ra giải pháp khắc phục. Trên cơ sở đánh giá thực tế tình hình thị trường và năng lực kinh doanh của từng khu vực, Khối kinh doanh xe thương mại đã thống nhất mục tiêu doanh số năm 2015 là 39.000 xe, tăng hơn 81% so với năm 2014.