Ngày 01/11, hơn 84 nhân sự tại KLH HAGL AGRICO Lào bao gồm Ban lãnh đạo Khu Liên hợp, Trưởng/Phó phòng các Ban nghiệp vụ, Giám đốc/Phó Giám đốc xí nghiệp tham gia khóa đào tạo với 3 chuyên đề: Phát triển khả năng lãnh đạo; Chiến lược và Quản trị hệ thống THACO và các Tập đoàn thành viên; Kỹ năng thuyết trình do ông Phạm Văn Tài - Tổng Giám đốc THACO trực tiếp đào tạo.

THACO 1

Tại chuyên đề Phát triển khả năng lãnh đạo, Tổng Giám đốc THACO đã chia sẻ về hành trình phát triển lãnh đạo, các tố chất cần có của người lãnh đạo, cách phát triển bản thân, sống có chủ đích; chuyên đề Chiến lược và Quản trị hệ thống THACO và các Tập đoàn thành viên ông trình bày về khái niệm chiến lược, quản trị hệ thống; cấu trúc, chức năng của các Ban NVQT THACO; chiến lược và mô hình hoạt động của các Tập đoàn thành viên; đối với chuyên đề Kỹ năng thuyết trình, ông chia sẻ về các bước để thuyết trình hiệu quả, các kinh nghiệm khi thuyết trình…

1920x1280

Khóa đào tạo giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Khu liên hợp HAGL AGRICO Lào và các Xí nghiệp; góp phần xây dựng, phát triển lực lượng nhân sự sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn “con người công nghiệp”, đáp ứng Chiến lược sản xuất nông nghiệp quy mô của THACO AGRI.

THACO 2 THACO 3

Song đó, Ban Đào tạo THACO cũng thực hiện việc khảo sát thực tế tại Văn phòng KLH và các Xí nghiệp về công tác quản lý nhân sự, điều kiện ăn ở cho CBNV; hiện trạng thực hành 5S; cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo; nhu cầu đào tạo quản trị và kỹ năng mềm để lập Đề án đào tạo và thiết kế các chương trình đào tạo phù hợp.