Với gần 8.700 CBNV, THACO Chu Lai là một trong những đơn vị đi đầu trong phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh Quảng Nam trong những năm qua, cung cấp một lượng đơn vị máu dồi dào cho ngân hàng máu của Viện huyết học - Truyền máu Trung ương. Theo thống kê, từ năm 2010 - 2019, CBNV THACO Chu Lai đã hiến tặng hơn 5.700 đơn vị máu và cũng là đơn vị có lượng máu đóng góp nhiều nhất tại tỉnh Quảng Nam.

_MG_7577.jpg

_MG_7760.jpg

_MG_7693.JPG

_MG_7622.jpg

 

_MG_7571.jpg

 _MG_7742.JPG

Đặc biệt, đã có rất nhiều tấm gương tiêu biểu với số lần hiến máu từ 10 - 16 lần. Nhiều CBNV đã được tuyên dương tại Lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu tỉnh Quảng Nam hằng năm. Bên cạnh đó, THACO Chu Lai còn có đội “tình nguyện đỏ” với hơn 100 CBNV luôn sẵn sàng hiến máu cho các trường hợp cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh.