hoi thi tay nghe (4).jpg

Chương trình diễn ra với hai phần thi lý thuyết và thực hành. Kết thúc cuộc thi, giải Nhất được trao cho KTV Nguyễn Quang Hải (đối với xưởng dịch vụ Kia) và KTV Đoàn Ngọc Điệp (đối với xưởng dịch vụ Mazda).

hoi thi tay nghe (5).jpg

hoi thi tay nghe (8).jpg

hoi thi tay nghe (1).jpg

hoi thi tay nghe (2).jpg