Tham dự hội thảo có gần 20 nhân sự thuộc các phòng ban: Xuất nhập khẩu, Bộ phận đặt hàng VP Thaco PC, Bộ phận kế toán thanh toán, chuyên viên tín dụng của TCKT.

IMG_8606.jpg

Đại diện HSBC Việt Nam bà Ngô Quỳnh Hương – Giám đốc phát triển kinh doanh đã trình bày các hình thức thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại của HSBC, quy tắc thực hành thống nhất tín dụng chứng từ và phương pháp chuẩn bị, kiểm tra chứng từ thư tín dụng phù hợp với các quy định, thông lệ quốc tế. Hội thảo cũng đã giải quyết những tồn tại, khúc mắc trong hoạt động thanh toán quốc tế - tài trợ thương mại thực tế giữa hai bên, từ đó giúp mối quan hệ hợp tác giữa Thaco và HSBC ngày càng tốt đẹp hơn.

IMG_8613.jpg