hoi thao (5).jpg

Chủ trì hội thảo có ông Phạm Văn Tài – P.TGĐ Thường trực THACO, PGS.TS Phạm Xuân Mai – Cố vấn Khoa học công nghệ - Đào tạo và bà Lê Thủy Trinh – Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Quảng Nam. 

hoi thao (1).jpg

hoi thao (3).jpg

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 có ảnh hưởng to lớn tới quá trình phát triển của các trường hiện nay, với nhiều yêu cầu và đỏi hỏi khắt khe hơn, bắt buộc nhà trường phải trở thành một Smart school nhưng vẫn đảm bảo việc duy trì các giá trị giáo dục cốt lõi, đặc biệt trong công tác đào tạo. Ông Phạm Văn Tài – Phó TGĐ THACO đã nhấn mạnh tại Hội thảo: “Đào tạo cần thay đổi, đồng thời cần lưu ý những điểm uốn để sự thay đổi được liên tục và đặc biệt mọi sự đổi mới đều phải bắt nguồn từ thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn để có những phương pháp phù hợp và hiệu quả hơn”.

hoi thao (4).jpg

hoi thao (6).jpg