Hội thảo đã nghe báo cáo, tham luận của các công ty, đơn vị trong KPH về tăng năng suất lao động và định biên nhân sự nhằm đề ra các giải pháp giúp tăng năng suất trong năm 2014.

image003.jpg

Kết thúc hội thảo, các thành viên đã cùng nhau thảo luận sôi nổi, đặt ra nhiều câu hỏi về các giải pháp tăng năng suất lao động của từng đơn vị. Ban lãnh đạo Khu Phức Hợp đã lần lượt trình bày giải đáp những thắc mắc của các thành viên trong hội thảo.

image005.jpg

image007.jpg