quyet-toan-thue-1.jpg

Hội thảo xoay quanh các vấn đề về Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013, hướng dẫn chi tiết kê khai các chỉ tiêu theo mẫu Tờ khai số 03/TNDN và những lưu ý quan trọng theo Thông tư 28/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính. Chương trình hội thảo kết thúc với phần trao đổi những thắc mắc liên quan tới quy trình Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014. Thông qua hội thảo, các thành viên tham dự được cập nhật và bổ sung những kiến thức cần thiết, giúp nắm vững hơn về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014, qua đó nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ phục vụ công việc.

quyet-toan-thue-2.jpg