dao_tao_khu_vuc.jpg

 Buổi tọa đàm giúp CBCNV hiểu rõ thêm về lịch sử văn hóa, bề dày văn hóa của công ty.