IMG_3900.jpg

IMG_3906.jpg

Hội nghị đã được nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – quân sự 2015, kế hoạch nhiệm vụ 2016; quán triệt nghị quyết của Đảng ủy Thaco về công tác quốc phòng – quân sự 2016 và được nghe tham luận của các chiến sỹ tự vệ. Hội nghị cũng đã phát động phong trào thi đua 2016 và chứng kiến nghi thức ký Giao ước thi đua của các trung đội tự vệ.

IMG_3948.jpg