hoi-nghi-quoc-phong-1.jpg

Hội nghị đã đánh giá lại kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự năm 2013 và triển khai nhiệm vụ trong năm 2014. Đồng thời, cán bộ - chiến sĩ lực lượng tự vệ Khu Phức Hợp đã lắng nghe nghị quyết của Đảng ủy Thaco về công tác quốc phòng quân sự trong năm 2014. Theo đó, sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các nghị quyết của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Lực lượng dân quân tự vệ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, huấn luyện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh; tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng kiến thức cho CB.CNV KPH. Các trung đội phải nâng cao ý thức sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đơn vị… Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng gắn liền với công tác xây dựng đảng.

hoi-nghi-quoc-phong-2.jpg

Kết thúc hội nghị, các trung đội tự vệ đã ký giao ước thi đua năm 2014 với chủ đề "Ý chí mạnh, trách nhiệm cao; Đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Hưởng ứng phong trào thi đua quyết thắng năm 2014 do Đảng ủy, Lãnh đạo công ty và Ban CHQS công ty phát động.