TRAO THUONG.jpg
 
Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch HÐQT Trần Bá Dương đã nêu lên vai trò của các nghiệp vụ tại THACO Holdings trong các hoạt động quản trị, điều hành sản xuất kinh doanh. Các nghiệp vụ quản trị có nhiệm vụ tham mưu và tham gia trong chiến lược phát triển của THACO và hoạt động sản xuất kinh doanh của các Tổng Công ty thành viên. 
 
Trong năm 2020, các ban nghiệp vụ cần nâng cao năng lực chuyên môn và sự chuyên nghiệp thông qua việc tự đào tạo phát triển nhân sự hiện hữu cũng như tuyển mộ thêm những nhân sự phù hợp từ bên ngoài. Năng lực của các ban nghiệp vụ có vai trò quan trọng trong việc thực thi sứ mệnh chung của THACO, nâng cao khả năng thích ứng của THACO Holdings trước sự phát triển nhanh của Tập đoàn. Các ban nghiệp vụ cần phải giỏi về chuyên môn nghiệp vụ của mình, nhưng cũng phải có được kiến thức nền tảng để hiểu về các nghiệp vụ khác, qua đó có thể hỗ trợ phối hợp với nhau tốt hơn. Bản thân các ban nghiệp vụ phải thấm nhuần nguyên lý quản trị “chuyên biệt để hiệu quả, kết hợp tạo lợi thế”. Ðối với yêu cầu công việc, các ban nghiệp vụ có chức năng tư vấn, đào tạo và giám sát. Các nhân sự nghiệp vụ cần phát huy năng lực cá nhân và học hỏi, rèn luyện ở nhiều nghiệp vụ khác để hạn chế sở đoản, biến sở đoản thành sở trường. Các lãnh đạo nghiệp vụ cần có cái nhìn tổng quan, tạo ra phương thức tác nhiệp giữa lãnh đạo và ban nghiệp vụ, xây dựng chiến lược phát triển nhân sự THACO, bổ sung, đào tạo nhân sự trẻ theo tính kế thừa và có lộ trình, kế hoạch trong ngắn hạn cũng như dài hạn.
 
Trong khuôn khổ Hội nghị, 2 cá nhân và 1 tập thể đã được tuyên dương và khen thưởng cho những nỗ lực và thành tích xuất sắc trong năm 2019 là chị Phạm Thị Hồng Nhung - Phó phòng Tuyển dụng – Ban Nhân sự THACO, chị Lê Thị Hạnh Ngân - Chuyên viên Tài chính – Ban Tài chính THACO và Tập thể bộ phận Tín Dụng doanh nghiệp – Ban Tài chính THACO. Trước đó, hội nghị triển khai kế hoạch năm 2020 của Thaco - Chu Lai (18/1), Ðại Quang Minh và THADI (20/1) cũng đã được tổ chức để đánh giá những kết quả đã đạt được và đưa ra kế hoạch cho năm mới 2020.