7.jpg

6.jpg

Hội nghị là dịp để Ban lãnh đạo THACO chia sẻ những kết quả đạt được trong năm 2016 và triển khai kế hoạch hoạt động cũng như chiến lược sản xuất kinh doanh trong năm 2017 chuẩn bị trước thềm đổi mới năm 2018. Hội nghị đã được nghe báo cáo về hoạt động của công ty trong năm 2016; báo cáo hoạt động và triển khai kế hoạch năm 2017 của khối kinh doanh xe du lịch và xe thương mại, KPH và các phòng ban, đơn vị.

4.jpg
 
Tại Hội nghị, chủ tịch Trần Bá Dương đã có những chia sẻ, đánh giá về tình hình hoạt động của Công ty cùng phương hướng hoạt động của năm 2017, trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục tái cấu trúc một cách toàn diện, đặc biệt năm 2017 là một cột mốc quan trọng của Công ty cho nên yêu cầu các nhân sự, đặc biệt là các cán bộ chủ chốt phải nâng cao năng lực quản trị, đáp ứng được yêu cầu hội nhập; nhân sự phải không ngừng học hỏi, nâng cao kỹ năng chuyên môn, xây dựng tâm thế đúng đắn trong sống và làm việc, để làm sao có thể thay mặt Công ty tạo ra được hình ảnh thông qua cách ứng xử và thể hiện vai trò cá nhân để được xem như là một đại sứ của thương hiệu THACO đối với xã hội, với chính quyền, đặc biệt là đối với khách hàng.

5.jpg

1.jpg