Từ 24-27/7/2023, tại các KLH Lào, Koun Mom, Snuol - Campuchia và Tổng Công ty Chăn nuôi heo đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023.

1920x1280

Hội nghị tập trung trình bày các Kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2023 và công tác quản trị tại các KLH và Tổng công ty với các mục tiêu trọng tâm: quy hoạch lại vùng trồng và chăn nuôi, đánh giá hiện trạng vườn cây hiện hữu để cải tạo nâng cấp; xây dựng các hạng mục, công trình cấp bách để phục vụ sản xuất kinh doanh.

Tại Hội nghị Chủ tịch HĐQT THACO cho rằng: đối với lĩnh vực nông nghiệp, đòi hỏi sự đầu tư ban đầu rất lớn trên diện tích 84.000 ha thì mới tổ chức được sản xuất trồng trọt chăn nuôi quy mô lớn trên nền tảng hữu cơ. Chủ tịch nhấn mạnh vai trò của mô hình quản trị 3 cấp từ THACO AGRI xuống các KLH, từ các KLH xuống các Xí nghiệp, trong Xí nghiệp sẽ là từ nông trường đến đội sản xuất, đây sẽ là khởi đầu của một hành trình mới.

THACO 2

Chủ tịch cũng đề cao vai trò bổ trợ về mặt chuyên môn nghề nghiệp của các TĐTV như: THADICO Chu Lai hỗ trợ công tác đào tạo kiến thức, trình độ về mặt quy hoạch, đầu tư xây dựng, giao thông, hạ tầng, kỹ thuật, điện – nước cho đến các công trình trên đất với quy mô và số lượng lớn; THILOGI về mặt kinh doanh giao nhận vận chuyển; THACO INDUSTRIES về sản xuất các loại máy móc, thiết bị cơ giới, v.v.