so ket 2017 vptq (2).jpg

Chương trình có sự tham dự của ông Trần Bá Dương – Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Hùng Minh - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc; các thành viên Ban Kiểm Soát, Lãnh đạo công ty Đại Quang Minh, lãnh đạo các ban nghiệp vụ, lãnh đạo Khối Giao nhận Vận chuyển, lãnh đạo các chi nhánh miền, chi nhánh tỉnh thành, công ty, nhà máy cùng toàn thể CB.CNV VPTQ.

so ket 2017 vptq (3).jpg

so ket 2017 vptq (4).jpg

Hội nghị đã được nghe ông Nguyễn Hùng Minh – Phó Chủ tịch HĐQT, TGĐ THACO trình bày báo cáo của Tổng công ty; cùng với đó là báo cáo của các Khối kinh doanh xe du lịch, xe thương mại, Khối sản xuất, Khối bán lẻ ô tô cùng các phòng ban nghiệp vụ VPTQ.

so ket 2017 vptq (5).jpg

so ket 2017 vptq (1).jpg

so ket 2017 vptq (6).jpg

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Trần Bá Dương nhấn mạnh việc vận hành, quản trị theo hướng đa ngành của THACO trong thời gian tới. Trong đó các Ban nghiệp vụ phải đáp ứng yêu cầu tối thiểu để hỗ trợ, phục vụ sau đó là tham gia quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh; ban hành các quy định, kiểm soát sự tuân thủ đối với các đơn vị trực thuộc. Lãnh đạo các đơn vị, bộ phận phải lãnh đạo một cách toàn diện, thông qua các Ban quản trị nghiệp vụ trong Tổng Công ty. Trong giai đoạn tới, yêu cầu xây dựng một môi trường văn hóa lành mạnh, công bằng, vượt trội, phát triển được một nguồn nhân lực nhân văn, trí tuệ, sáng tạo, dám thay đổi, đám đối diện và vượt qua được thách thức bằng ý chí, nghị lực để tiếp tục cống hiến, tạo nguồn lực vững chắc cùng THACO bước vào hội nhập. 

so ket 2017 vptq (8).jpg

so ket 2017 vptq (7).jpg