hoi ngi KBL (4).jpg

Hội nghị đã được nghe trình bày chiến lược Tổng công ty, các khối quản trị nghiệp vụ; chiến lược kinh doanh xe du lịch và thương mại. Cũng tại Hội nghị, bà Nguyễn Thiện Mỹ - P. TGĐ THACO phụ trách Khối bán lẻ ô tô đã trình bày chiến lược Khối bán lẻ ô tô và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017. Cụ thể: Hoàn thiện hệ thống Showroom ô tô du lịch chuẩn mực, kiểu mẫu; Vận hành thành công mô hình Chi nhánh tỉnh thành; Kết hợp công nghệ quản trị và công nghệ thông tin theo xu thế mới; Kiện toàn bộ máy nhân sự; giữ vững doanh số đứng đầu thị trường; Đẩy mạnh kinh doanh dịch vụ phụ tùng đồng thời phát triển kinh doanh dịch vụ tài chính và triển khai hoạt động kinh doanh xe đã qua sử dụng từ quý II/2018. 

hoi ngi KBL (2).jpg

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch Trần Bá Dương nhấn mạnh Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là trong thời điểm có nhiều thay đổi hết sức cơ bản của Công ty khi chuyển hướng kinh doanh đa ngành, cùng với những thay đổi khách quan của thị trường ô tô, thay đổi về công nghệ thông tin theo xu thế mới, Chủ tịch yêu cầu Ban lãnh đạo, CB.CNV phải nắm bắt được cơ hội, đối diện thách thức, khó khăn, kiểm soát được sự thay đổi để tiếp tục phát triển với vị thế, đẳng cấp cao hơn trong tương lai. 

hoi ngi KBL (3).jpg