1_.jpg

Tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Thiện Mỹ - Phó TGĐ Khối bán lẻ THACO, kiêm Giám đốc KVNB; Trưởng/Phó các Ban nghiệp vụ; Lãnh đạo VP Điều hành Công ty PC/CV, Công ty Vận tải đường bộ cùng Lãnh đạo các Showroom và CB.CNV trực thuộc Chi nhánh.

hoi nghi_3.jpg

hoi nghi_5f.jpg

Tại Hội nghị, các Giám đốc chi nhánh tỉnh thành đã trình bày báo cáo Tổng thể kế hoạch kinh doanh và triển khai hoạt động 2017 của đơn vị. Bên cạnh đó, Giám đốc PC/CV Miền trình bày kế hoạch của Miền và góp ý cho kế hoạch của chi nhánh. Kết thúc Hội nghị bà Nguyễn Thiện Mỹ đã phát biểu chỉ đạo về kế hoạch hoạt động cho từng chi nhánh.

hoi nghi_f.jpg

Thông qua hội nghị, với sự chỉ đạo theo sát tình hình thực tế của lãnh đạo khối/khu vực, các chi nhánh tỉnh thành đã nắm bắt rõ hơn kế hoạch hoạt động về kinh doanh xe, dịch vụ phụ tùng, cũng như nâng cao công tác quản trị tại đơn vị, củng cố nội lực để sẵn sàng hội nhập 2018.

hoi nghi_3f.jpg

hoi nghi_.jpg