DSC_2102.jpg

Hội nghị đã được nghe Báo cáo tổng kết năm 2015 của Tổng công ty, Khu phức hợp và phương hướng, kế hoạch hoạt động trong năm mới 2016. Theo đó, trong năm 2015, KPH đã sản xuất và lắp ráp hơn 73.000 xe, tăng 86% so với năm 2014; nâng cấp và phát triển được 15 sản phẩm mới, nộp ngân sách 12,700 tỷ đồng, trong đó, tại tỉnh Quảng Nam hơn 10,095 tỷ đồng, tăng 102% so với năm 2014.

IMG_6596.jpg

Trong năm 2016, KPH đặt mục tiêu sản xuất và lắp ráp 99.800 xe, tăng 36% so với năm 2015; tiếp tục đầu tư, đổi mới toàn diện các nhà máy, đơn vị tại KPH theo định hướng chiến lược của THACO là trở thành KCN cơ khí đa dụng và ô tô quốc gia, đồng thời là cứ điểm sản xuất ô tô có đẳng cấp trong khu vực ASEAN vào năm 2018; đầu tư xây dựng Khu đô thị Tam Hiệp đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng xã hội, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng sống của CB.CNV và an sinh xã hội tại địa phương. Kế hoạch  năm 2016, KPH dự kiến sẽ nộp ngân sách hơn 14.000 tỷ đồng, trong đó tại tỉnh Quảng Nam hơn 12.280 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2015.

IMG_6655.jpg

Phát biểu tại Hội nghị, ông Vũ Ngọc Hoàng - Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo TW đã bày tỏ sự ấn tượng đặc biệt trước tốc độ phát triển của THACO và KPH. Theo ông, đó là sự phát triển kỳ diệu, trong tương lai ông tin rằng sẽ được chứng kiến sự bứt phá ngoạn mục của THACO với sứ mệnh đưa nền Công nghiệp ô tô của đất nước đi lên, sánh vai với các nước trong khu vực.

IMG_6675.jpg

IMG_6687.jpg

Tại Hội nghị, Ban lãnh đạo THACO cũng đã tuyên dương và khen thưởng 14 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh năm 2015.

IMG_6695.jpg