hoi nghi cong tac doan (2).jpg

hoi nghi cong tac doan (3).jpg

Hội nghị đã tổng kết hoạt động công tác Công đoàn quý I của cụm thi đua số 5; Thảo luận xây dựng thang bảng điểm, thống nhất các nội dung thi đua; Triển khai ký kết giao ước thi đua năm 2017 với các đơn vị trong cụm. Từ đó xây dựng căn cứ làm bình xét thi đua và tổ chức thi đua trong cụm thi đua số 5, đồng thời hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, người lao động các cấp công đoàn năm 2017 và giai đoạn 2017 – 2020.

hoi nghi cong tac doan (4).jpg

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Đây đề nghị, trong năm 2017, Công đoàn các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, gương người tốt - việc tốt; mỗi cán bộ Công đoàn, đoàn viên Công đoàn cần phấn đấu trở thành hạt nhân của phong trào thi đua yêu nước; phát huy tốt vai trò trụ cột của Công đoàn trong việc giúp cho Đảng, Nhà nước kịp thời nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của người lao động, là cầu nối hài hòa giữa người lao động với chủ doanh nghiệp.

hoi nghi cong tac doan (1).jpg