So-ket-6-thang-KVTB1.jpg

Mở đầu hội nghị, ông Nguyễn Hùng Minh - TGĐ THACO đã tổng kết hoạt động 6 tháng đầu năm và kế hoạch định hướng, quan điểm quản trị xuyên suốt từ TCT đến các khối - chi nhánh khu vực trong 6 tháng cuối năm 2015, cũng như định hướng chiến lược chuẩn bị cho giai đoạn hội nhập của Việt Nam với thị trường quốc tế.

Ông Đặng Văn Quảng - Giám đốc KVTB đã báo cáo trước hội nghị tình hình hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 và kế hoạch 6 tháng cuối năm. Theo đó, 6 tháng đầu năm, Khu vực Trung bộ đã bán ra 4.949 xe, bao gồm 2.915 xe thương mại, 1.004 xe Kia, 986 xe Mazda và 44 xe Peugeot, lợi nhuận sau thuế đạt 29 tỷ 823 triệu đồng. Kế hoạch 06 tháng cuối năm, KVTB sẽ bán ra 3.535 xe thương mại đưa mục tiêu thị phần lên 42% cho cả năm; 2.973 xe du lịch (1.433 xe Kia chiếm 18% thị phần, 1.457 xe Mazda chiếm 20% thị phần & 83 xe Peugeot), mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 53 tỷ 503 triệu đồng, phát triển 03 điểm bán hàng mới của xe Kia & 03 xe Mazda, đảm bảo 11 showroom xe thương mại sở hữu khu trưng bày  xe tải nặng và đầu kéo ngoài trời đáp ứng hoạt động kinh doanh….

So-ket-6-thang-KVTB4.jpg

Phát biểu ý kiến chỉ đạo và định hướng hoạt động từ nay đến cuối năm cho Thaco nói chung và KVTB nói riêng, Chủ tịch HĐQT Trần Bá Dương đã đưa ra những nhận định về cơ hội và thách thức của THACO cho lộ trình hội nhập cũng như đưa ra những dự báo khả quan về sự phục hồi của nền kinh tế trong năm 2015 và những năm tiếp theo. 

So-ket-6-thang-KVTB2.jpg

So-ket-6-thang-KVTB3.jpg

So-ket-6-thang-KVTB5.jpg

So-ket-6-thang-KVTB6.jpg