DSC_0316.jpg

Tại chương trình, lãnh đạo các khối, chi nhánh khu vực, Khu phức hợp và các nhà máy đã trình bày báo cáo; đồng thời tham gia thảo luận nhằm giải quyết các bất cập còn tồn tại trong hệ thống, cải tiến quy trình đặt hàng, tác nghiệp, phát triển sản phẩm mới và đề ra giải pháp nâng cao năng lực sản xuất ở các nhà máy, năng lực giao nhận vận chuyển.

Hoi_thao_Quyet_toan_thue.jpg

Trước đó, vào ngày 11/3/2013, cũng tại Hội trường VP Thaco Chu Lai, đã diễn ra hội thảo Chuyên đề Quyết toán thuế năm 2014 và Phổ biến chính sách mới năm 2015 dành cho lãnh đạo Khối Tài chính kế toán, kế toán trưởng, phụ trách kế toán và chuyên viên nhân sự. Hội thảo được tổ chức tại 4 địa điểm: Bắc Bộ, Chu Lai, Đà Nẵng, VPTQ HCM.